Tweede & Derde Graad

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Algebraïsch rekenen

Financiële Algebra

Analytische meetkunde

Analytische meetkunde

Vectorruimten, vlakken, afstanden, inwendig product, kruisproduct enzoverder.

Reële functies 3de Graad

Reële functies

Reële functies

Functievoorschrift, grafieken, eerstegraadsfunctie & tweedegraadsfuncties.

Goniometrische Functies

Beschrijvende Statistiek

Beschrijvende Statistiek

Het verzamelen van gegevens, deze gegevens interpreteren en daarna verwerken.