Meetkunde

Meetkunde

Ruimtelijke oriëntatie, vlakke figuren, punten, lijnen, vlakken, ruimtefiguren.

Getallenkennis

Getallenkennis

Natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen, negatieve getallen alsook schatten en afronden.

Metend Rekenen

Meten en metend rekenen, nl: lengte, oppervlakte, inhoud en volume, gewicht.

Bewerkingen

Bewerkingen

Hoofdrekenen, breuken, optellen en aftrekken, percenten, bruto, tarra en netto verhoudingen.