Getallenkennis

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Getallenkennis

U bent op zoek naar bijles wiskunde en specifiek getallenkennis of een ander onderdeel van wiskunde op het niveau secundair/middelbaar onderwijs Heeft uzelf, uw zoon of dochter het moeilijk om volgen in de les wiskunde en de problemen doen zich vooral voor bij getallenkennis?

Bijleskantoor StudieCo kan zowel voor het lager (3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar), middelbaar als hoger onderwijs een bijlesleerkracht voorstellen die de kennis van getallenkennis bijschaafd voor zowel natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen, negatieve getallen alsook schatten en afronden. Ook de concrete toepassing van deze begrippen kan bijleskantoor StudieCo aanpakken!

Zowel de studiemethode specifiek voor het wetenschappelijke vak wiskunde kan bijgestuurd worden door een professioneel studiebegeleider  als de specifieke vakinhoudelijke aspecten van het onderdeel getallenleer en dit dus met focus op alle onderdelen: natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen, negatieve getallen, schatten en afronden,

Indien u zo spoedig mogelijk bijles of studiebegeleiding wenst op te starten met als doel inzicht te verwerven in wiskunde met de bedoeling om beter te scoren in functie van de eindtermen:

  • Getallenleer,
  • Algebra,
  • Meetkunde,

Vul dan meteen het formulier aan onderzijde van deze pagina in of contacteer ons kantoor telefonisch!