IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Meetkunde

Meetkunde

Ruimtelijke oriëntatie, vlakke figuren, punten, lijnen, vlakken, ruimtefiguren.

Getallenkennis

Getallenkennis

Natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen, negatieve getallen alsook schatten en afronden.

Metend Rekenen

Meten en metend rekenen, nl: lengte, oppervlakte, inhoud en volume, gewicht.

Bewerkingen

Bewerkingen

Hoofdrekenen, breuken, optellen en aftrekken, percenten, bruto, tarra en netto verhoudingen.