Financiële Algebra

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Financiële Algebra

Heeft uw zoon of dochter moeite met de inhoud van financiële algebra zoals kapitaal, intrest, rentevoet en dergelijke? Een gediplomeerd bijlesleerkracht Wiskunde die gespecialiseerd is in financiële algebra, dewelke gegeven wordt in de 3de graad kan uw zoon of dochter weer op het juiste pad zetten zodat hij of zij betere resultaten haalt en in de toekomst zelfstandig kan werken.

Heeft uw zoon of dochter de interesse om in het hoger onderwijs zich toe te spitsen op een economisch of financiële richting, maar zijn er op dit moment nog moeilijkheden met financiële Wiskunde? Aarzel dan niet en vul het formulier aan de onderzijde van deze pagina in om u te laten bijstaan door een gediplomeerd bijlesleerkracht Wiskunde!

Een medewerker van Bijleskantoor StudieCo zal u een transparante en vrijblijvende prijsofferte bezorgen voor bijlessen wiskunde in uw regio. Zowel de locatie van de bijlessen of studiebegeleiding als de frequentie van de bijlessen komt u onderling overeen met de bijlesleerkracht.

Bijleskantoor StudieCo kan u een bijlesleerkracht aanbieden die zich toespitst op verschillende aspecten van financiële algebra:

  • Vakinhoudelijke bijlessen;
  • Aanbrengen van Studiemethode;
  • Examengerichte bijlessen;
  • Toepassingen op het vakinhoudelijk aspect.